Wijkse poort

105 Heusden Vesting - Standerdmolen
Foto:
Bouwwerkzaamheden aan de Wijkse poort, 1977. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD01217.

De Wijkse poort is vernoemd naar het dorp Wijk bij Aalburg, dat tot de aanleg van de Bergsche Maas te bereiken was via de Maasdijk. Dit is een van de toegangspoorten tot de stad die in het kader van de restauratie van de vesting werd gereconstrueerd. De oplevering van de Wijkse poort in 1984 markeerde de afronding van het herstel van de vestingwerken. Hoewel het aanvankelijke restauratieplan niet voorzag in de herbouw van complete stadspoorten, werd voor de Wijkse poort, evenals voor de Veerpoort, een uitzondering gemaakt omdat er veel gegevens beschikbaar waren. Toch is de opbouw boven deze poort geen getrouwe reconstructie van de vroegere situatie. Wel zijn de vormen ervan gebaseerd op details met betrekking tot de vroegere poorten op de uitvalswegen naar Herpt en Oudheusden, zoals die bekend zijn uit de stadsplattegrond van Blaeu uit 1649.

Voor het hedendaagse verkeer moest naast de Wijkse poort een coupure worden gemaakt in de vestingwal. Deze ingreep zorgde destijds voor veel kritiek, omdat deze concessie aan de restauratieplannen en de oude situatie voor menigeen onaanvaardbaar was.

Meer weten?
Wijkse poort