Demerrondeel

Afbeelding bij 96
Foto:
Zeventiende-eeuwse tekening van de middeleeuwse toren aan de Demer. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD00371.

In de middeleeuwse stadsmuur bevond zich op deze plaats een versterkte toren. De stadsmuur verdween al bij de aanleg van de eerste vestingwerken aan het einde van de zestiende eeuw, maar dit rondeel aan de Demer werd pas in de loop van de negentiende eeuw afgebroken. Het bouwwerk stond toen bekend als de ‘oude duiventoren’. In het kader van de grootscheepse restauratie van Heusden is op de nog aanwezige veertiende-eeuwse fundamenten deze toren gereconstrueerd. Een tekening van de oude toren uit 1692 diende daarbij duidelijk ter inspiratie. Het huidige Demerrondeel werd in 1985 voltooid.

Voordat met de bouw van dit Demerrondeel een begin werd gemaakt, is zelfs nog even overwogen om de toren te laten dienen als telefooncentrale van de PTT. Dat is er niet van gekomen. Het Demerrondeel biedt onderdak aan de ateliers van beeldend kunstenaar Josée Bastiaenen en van stadsrestaurator René van Boxtel.

Meer weten?
Josée Bastiaenen
René van Boxtel