Veerpoort

Afbeelding bij 106
Foto:
De Veerpoort werd herbouwd op de oorspronkelijke fundamenten. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD01175.

Toen tijdens de restauratie van Heusden in de jaren zeventig duidelijk werd dat zich op deze plaats nog de fundamenten van een oude poort bevonden, werd besloten dat bouwwerk te reconstrueren. Evenals bij de herbouwde Wijkse poort was men zich ervan bewust dat een reconstructie kritiek zou oproepen, maar de beschikbaarheid van oude afbeeldingen én de behoefte aan een visueel goede afsluiting van de lange zichtas Botermarkt-Hoogstraat-Waterpoort gaven de doorslag. De Veerpoort werd in 1976 in gebruik genomen. Omdat de vestingwallen nog altijd een waterkerende functie hebben, moest de tunnel in het achter de Veerpoort gelegen Hollandiabolwerk worden voorzien van vloeddeuren, die bij hoog water gesloten worden.

De naam ‘Veerpoort’ is enigszins verwarrend. De naam komt weliswaar voor op plattegronden van de stad uit de zeventiende eeuw, maar vanouds heette deze poort de Waterpoort, zoals tegenwoordig ook de naam luidt van de straat. De benaming Veerpoort verwijst naar het veer op het aan de overzijde van de Maas gelegen Nederhemert, dat achter de poort vertrok.

De gevelsteen aan de achterzijde is gemaakt door stadsrestaurator René van Boxtel en werd in 1996 geplaatst als ‘laatste steen’ van de oude gemeente Heusden. De Veerpoort is tegenwoordig de thuisbasis van het in 1843 opgerichte schuttersgilde van Sint-Blasiusgilde.

Meer weten?
Sint-Blasiusgilde