Herptse poort

Afbeelding bij 107
Foto:
De Wiel in 1944. Op de achtergrond de Emmamolen op het Oranjebolwerk. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD01097.

Volgens sommige berichten was Heusden al in het jaar 1232 ommuurd. Zeker is dat de middeleeuwse stad aan de landzijde, dus langs de Demer, was voorzien van een stenen stadsmuur. Het enige restant van die stadsmuur is hier zichtbaar. Tot aan het einde van de zestiende eeuw bood de Herptse poort op deze plaats gelegenheid de stad te verlaten in de richting van Herpt en ’s-Hertogenbosch.

Een doorbraak van de Maasdijk in 1579 zorgde voor het ontstaan van ‘de Wiel’, dat achter de huidige dijk gelegen is. De uitvalsweg naar Herpt moest verplaatst worden, en daarmee verloor de Herptse poort zijn functie. Niet veel later, bij de uitbreiding van de vestingwerken vanaf 1613, kwam de Wiel binnen de vestingwallen te liggen. Tegenwoordig biedt de Wiel plaats aan een jachthaven.

Tijdens de restauratie van Heusden zijn de restanten van de Herptse poort blootgelegd en weer opgemetseld. De naastgelegen moderne toren is gebouwd op de fundamenten van een rondeel, dat eveneens deel uitmaakte van de stadsommuring.

Meer weten?
Jachthaven De Wiel