Heemtuin De Meulenwerf

Afbeelding bij 108
Foto:
Het terrein van de Meulenwerf op de stadsplattegrond van Blaeu (detail) uit 1649. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeld en Geluid.

Ook de Heusdense heemtuin draagt een oude naam. Al in de zeventiende eeuw werd deze hoek van de stad de ‘Meulenwerf’ genoemd, naar de molen die ook destijds hier al stond. Het terrein is altijd min of meer onbebouwd gebleven, al stonden hier tijdens de Tachtigjarige Oorlog enkele kleine huisjes die onderdak boden aan soldaten. In vroeger tijden diende het wellicht als stadstuin, die de bevolking van Heusden bij belegeringen van de vesting van voldoende voedsel moest voorzien. In de vorige eeuw bevond zich hier een particuliere boomgaard, groente- en bloementuin.

Sinds 2000 is het terrein ingericht als heemtuin, die dagelijks vrij toegankelijk is. De Stichting Heemtuin De Meulenwerf wil een ontmoetingsplaats bieden voor bezoekers van Heusden en de bewoners zelf. Tegelijk wil men de landschappelijke, cultuur- en natuurhistorische relaties tussen stad en platteland weer duidelijker zichtbaar maken. In de heemtuin staan daarom diverse soorten inheemse planten en cultuurgewassen, evenals planten die vroeger door diverse ambachten werden gebruikt. Veelal wordt toegelicht waar de planten van nature voorkomen en waarvoor ze gebruikt werden en worden.

Meer weten?
Heemtuin De Meulenwerf