Commiezenhuis

Afbeelding bij 100
Foto:
De Vismarkt met de Visbank en het oude Commiezenhuis, foto uit 1890. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD01035.

Het huidige Commiezenhuis is de opvolger van een eerder, vergelijkbaar gebouw, dat hier in ieder geval al in de zeventiende eeuw stond. De benaming ‘Commiezenhuis’ zal dateren uit de Franse Tijd, toen hier de commiezen werkzaam waren. Zij waren een soort douane-beambten, die verantwoordelijk waren voor de inning van accijnzen op aangevoerde goederen. Het oude Commiezenhuis werd in 1904 afgebroken, gelijktijdig met het dempen van de stadshaven.

Het huidige gebouw oogt authentiek maar dateert in werkelijkheid van 1975. Bij de restauratie van de stad Heusden is de meeste aandacht uitgegaan naar de omgeving van de haven, en daar zijn ook de grootste ingrepen gepleegd. Bij de reconstructie van het oude Commiezenhuis is in een aantal opzichten bewust van het voorbeeld afgeweken. Om een evenwichtige verhouding met de naastgelegen Visbank te bewerkstelligen, kreeg het Commiezenhuis een verdieping minder dan vroeger het geval was. Het bordes werd toegevoegd.

In de jaren van de restauratie van Heusden bood het Commiezenhuis onderdak aan de stadsarchitect. Tegenwoordig zetelt hier een gerenommeerde wijnkoperij.

Meer weten?
Heeren van Heusden