Bromsluis

Afbeelding bij 111
Foto: Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw heet deze straat ‘Bromsluis’, hier gezien in de richting van de Oudheusdensestraat. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD03990.

De Bromsluis is een ‘sortie’, een tunnel onder de verdedigingswal die de mogelijkheid biedt om bij een vijandelijke aanval onder dekking de vesting te verlaten. Maar de Bromsluis vervult ook een functie bij het afvoeren van het water uit de Demer. Toen aan het begin van de zeventiende eeuw de vestingwerken werden uitgebreid, ontstonden er al snel problemen rond de waterafvoer. Om droge voeten te houden, moest in de nieuwe vestingwal een doorbraak worden gemaakt. Omdat het uiteraard niet de bedoeling was dat vijandelijke troepen via deze doorgang de stad in zouden varen, werd hier een zware metalen deur aangebracht waarmee de toegang tot de stad toch kon worden afgesloten. Zo ontstond de Bromsluis. De aanpassing van de vestingwal was kennelijk een kostbare ingreep, want het stadsbestuur van Heusden richtte zich tot de Staten van Holland in Den Haag met een verzoek om subsidie.

De herkomst van de naam ‘Bromsluis’ is onbekend. Tegenwoordig wordt deze naam ook gebruikt voor een nabijgelegen straat. Deze hoek van de vesting maakte oorspronkelijk deel uit van het kasteelterrein. De huizen die er kort na de Tweede Wereldoorlog werden gebouwd, stonden bij oplevering aan de Oudheusdensestraat. Aan het begin van de jaren vijftig heeft dat gedeelte van de straat een nieuwe naam gekregen.