Historie Natuur

2 Doeveren - historie en natuur
Foto: Een van de sluisjes in de Zeedijk bij Doeveren. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, DRN02261.

In de nacht van 18 op 19 november 1421 brak een dijk door in het westen van de Grote of Zuid-Hollandse Waard. Op deze Sint-Elisabethsvloed volgden nog andere doorbraken, waarna het water zich ver oostwaarts opdrong. Via de loop van het Oude Maasje reikte het tot aan Heusden. De Elshoutse Zeedijk werd niet lang na de Sint-Elisabethsvloed versterkt om het aandringende water uit het westen te kunnen keren. Elders in de Grote Waard verdronken complete dorpen, maar rondom Heusden was vooral sprake van economische schade, met name voor de landbouw.

De Zeedijk had tot het einde van de negentiende eeuw behalve een waterkerende nadrukkelijk ook een militaire functie, als onderdeel van de Zuiderwaterlinie. In tijden van oorlog kon het gebied rond de stad Heusden onder water worden gezet. De Zeedijk vormde de westelijke grens van de inundatiekom. Via sluizen, zoals de inundatiesluis in de Maasdijk bij Hedikhuizen, kon het water worden binnengelaten. Door middel van enkele sluizen in de Zeedijk kon het water weer worden geloosd zodra de vijandelijke dreiging geweken was.

Meer weten:
Zuiderwaterlinie
Elshoutse wielen