Verdwenen hoeve op de Pestert

Afbeelding bij 14
Foto:
Een oude ansichtkaart van de hoeve op de Pessert. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, DRN00518.

Op deze plaats stond eeuwenlang een hoeve met schuur en bakhuis, die ‘de Pestert’ werd genoemd. De boerderij, die dateerde van de veertiende eeuw, en de grond eromheen waren lange tijd eigenaar van de graaf D’Oultremont. Hij was heer van Drunen en kwam hier graag jagen op konijnen. Een document uit 1864 maakt melding van de verpachting van ‘huis, schuur, schop, bakhuis en erve, tuin, boomgaard, grasvelden en bouwlanden van de hoeve de Pessert’. De pachter mocht geen hout kappen, maar wel voor eigen gebruik turf steken in het turfveld achter de boerderij. En als de eigenaar op en om de Pessert werkzaamheden liet verrichten, diende de pachter de werklieden te voorzien van ‘kost, drank en inwoning’.

De naam ‘Pestert’ (ook wel ‘Pessert’ of ‘Pessaert’) kan in verband worden gebracht met het Latijnse woord pascere, wat weiden betekent. ‘Pestert’ is daarvan een verbastering en betekent zoiets als weidegrond. Tegenwoordig is het gebied eigendom van Natuurmonumenten.

Meer weten?
Fellenoord en De Pessert