Waterberging Den Bosch Biessertpolder

Afbeelding bij 91
Foto: Een van de wieltjes in de Haverkampen, vóór de aanleg van de gelijknamige visvijver. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, VLM03736.

De Biessertpolder, tegenwoordig onderdeel van de klimaatbuffer Vlijmen-’s-Hertogenbosch, heette vroeger Bisserspoldertje. Dit kleine gebied is landschappelijk gezien in een eeuw tijd zeer sterk veranderd. Het huidige tracé van snelweg A59 volgt min of meer de vroegere Aardappelendijk, die wat hoger lag dan de omringende graslanden. Rond 1900 vormde de Aardappelendijk een van de weinige verbindingen met ’s-Hertogenbosch. Vlak achter de Biessertpolder, waar nu het autoverkeer uit ’s-Hertogenbosch invoegt op de snelweg, kruiste de Aardappelendijk de Bossche sloot. Deze Bossche sloot, waarvan de kade werd aangeduid als Hollandsche dijk, verbond het afwateringskanaal tussen Vlijmen en Helvoirt met de Dieze bij Engelen.

De zuidwestelijke hoek van het Biessertpoldertje droeg vanouds de naam ‘Haverkampen’. Hier, in de nabijheid van het voormalige veerhuis, bevonden zich vroeger drie kleine wielen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw maakten deze wieltjes plaats voor een nieuwe visvijver. Door de aanplant van bomen ligt deze vijver goed verscholen.