Voormalige leerlooierij

73b Vlijmen - Voormalige leerlooierij
Foto: Een andere Vlijmense leerlooierij, namelijk die van Andreas van Wagenberg aan het Marktveld, in 1916. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, VLM00134.

Aan het einde van de negentiende eeuw telde Vlijmen vier leerlooierijen. Hier werden de huiden van dieren geschikt gemaakt voor bewerking in de schoen- en ledernijverheid. In deze schuur kan een voormalige leerlooierij worden herkend. Deze looierij dateert van 1890 en was toen het eigendom van M.J. Mommersteeg (1854-1914). In 2002 werd het gebouw geheel gerestaureerd. Bij de restauratie zijn oude elementen zoals de zolder met louvre-ramen (draaibare kleppen) bewaard gebleven. Deze vensters zorgden voor ventilatie, die nodig was voor het drogen van de huiden. Het interieur bestaat naast wat kleinere kamers uit een grote ruimte waarin onder meer gemetselde looibakken bewaard zijn gebleven.

In een verslag van de Kamer van Koophandel wordt vermeld dat er in deze looierij flink wordt doorgewerkt, en dat er voortdurend uitbreidingen plaatsvinden. Er is een knecht in dienst die wekelijks zes gulden verdient. Het kan verkeren, want een paar jaar later, in 1904, wordt opgemerkt: ‘De leerlooiers klagen steen en been over de wanverhouding tussen de prijzen der grondstoffen en die van het fabrikaat en houden hun bedrijf slechts aan de gang.’ Al voor de Eerste Wereldoorlog is het gedaan met de leerlooierijen in Vlijmen door concurrentie uit België, Frankrijk en Duitsland.

Meer weten?
Leerlooien
Schoen- en ledermuseum Waalwijk