Voormalig veerhuis

74 Vlijmen - Voormalig veerhuis
Foto: Titelblad van de Ordonnantie en reglement op het veer, van de stad ’s-Hertogenbosch op Vlymen en vice versa uit 1795. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, OD0073.

Vanaf de zeventiende eeuw raakten de kleine veren in de omgeving van ’s-Hertogenbosch in toenemende mate onder controle van het Bossche stadsbestuur. Het Vlijmense veer werd vanaf 1734 bediend door vier Bossche schippers en het gilde van de gezamenlijke schippers van Vlijmen. Er werd ‘gemene beurs’ gevaren. Dit betekende dat elke avond de opbrengst van de veergelden gelijkelijk werd verdeeld.

Omdat Vlijmen tot ver in de negentiende eeuw regelmatig te kampen had met wateroverlast, moest bij hoog water een veer worden gebruikt, omdat de wegen dan onbegaanbaar werden. Hoewel waterstaatkundige verbeteringen er rond 1900 voor zorgden dat de overlast van water sterk werd teruggedrongen, werd voor het vervoer van personen en goederen tot ver in de twintigste eeuw gebruik gemaakt van een veerdienst.

Dit pand diende als veerhuis annex café en, in droge tijden, ook als tramstation. Eigenaar was in 1900 Andries Honcoop. Het café heeft verschillende namen gehad. Tot omstreeks 1905 heette het ‘Leeuw en Dijk’, later ook wel café Oremans, ‘Veldzicht’ of ‘Vue de Campagne’.

Meer weten?
Veerdienst ’s-Hertogenbosch-Vlijmen