Raadhuis

64 VLijmen - Raadhuis
Foto: Luchtfoto van het gemeentehuis van Vlijmen, 1948. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, VLM00435.

Tot aan het begin van de negentiende eeuw beschikte Vlijmen niet over een eigen raadhuis. Voor vergaderingen van het dorps- of gemeentebestuur gebruikte men doorgaans een particulier huis of herberg. Vanaf 1815 diende een lokaal van de plaatselijke school als raadkamer. Omdat ook dit geen ideale situatie was, kwam er in 1870 een eigen raadhuis. Dit nieuwe, hoogst representatieve raadhuis werd gebouwd in neoclassicistische stijl. Een belangrijk kenmerk hiervan is de strenge symmetrie. Achter de ramen links van de trap is menig huwelijk voltrokken. Rechts van de trap zijn de ramen voorzien van tralies; hier bevond zich een gevangenis.

Vanuit dit raadhuis werd Vlijmen decennialang bestuurd, maar bijzonder is dat in dit gebouw ook vier kinderen zijn geboren. Op de begane grond was tot 1942 namelijk ook sprake van een woongedeelte. In de twintigste eeuw heeft het raadhuis een forse aanbouw gekregen. Sinds 1997 biedt dit complex onderdak aan de gemeente Heusden. Het voormalige raadhuis van Vlijmen heeft zijn charme behouden. In de voormalige raadzaal kan nog altijd het jawoord gegeven worden.

Meer weten?
Gemeente Heusden
Beeldbank Streekarchief