Protestantse kerk

65 Vlijmen - Protestantse kerk
Foto: Het interieur van de kerk in 1970. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, VLM01657.

De zuidgevel van deze kerk is opgetrokken uit kloostermoppen en dateert van de dertiende eeuw. Daarmee is de kerk verreweg het oudste bouwwerk van de oostelijke Langstraat. De kerk ligt op een van de hoogste punten van het oude Vlijmen. Bij de watersnoodramp die volgde op een dijkdoorbraak bij Nieuwkuijk in 1880 hield deze kerk het droog.

In de middeleeuwen was dit de Vlijmense parochiekerk, gewijd aan Johannes de Doper (Sint-Jan Geboorte). Een nis in het portaal van de kerk wijst op de vroegere aanwezigheid van een kruisbeeld of een beeld van Johannes de Doper. Na een uitbreiding van de kerk in het midden van de zestiende eeuw is de toren ruim zes meter verhoogd om ervoor te zorgen dat het gebouw de juiste verhoudingen behield.

Door de Reformatie kwam deze kerk in 1610 in protestantse handen. De bekende Heusdense predikant Voetius kan als grondlegger van de Hervormde Gemeente in Vlijmen beschouwd worden. In 1672 werd de kerk door Franse troepen gedeeltelijk verwoest. De kerk werd herbouwd. Tot ver in de achttiende eeuw was het kerkdak met stro of riet gedekt.

Meer weten?
Protestantse Gemeente Vlijmen-Hedikhuizen