De Hopbel

Afbeelding bij 83 v2
Foto: De Hopbel aan de Meliestraat, jaren vijftig van de twintigste eeuw. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, archief familie Mommersteeg.

Aan het eind van de negentiende eeuw domineerde de familie Mommersteeg het begin van de Meliestraat. Zo woonden in de directe omgeving van dit rijksmonument leden van deze familie in bijvoorbeeld huize ‘De Melie’ en huize ‘Meerlandt’, waar in de tuin rond 1916 de eerste tennisbaan van de Langstraat werd aangelegd. Deze boerderij, genaamd De Kikvors, werd in 1825 gebouwd en is het geboortehuis van Henri Mommersteeg, eigenaar van graszaadhandel Mommersteeg. Het gebouw is een zogenaamde Kempische langgevelboerderij.

In 1960 bouwde Henri’s zoon Hans hier een bungalow. Het perceel had reeds de naam Hopbel. De naam van het monument is te zien aan weerszijden op de pilasters van de poort: links de gevelsteen ‘De HOP’, rechts ‘BEL’. Deze naam verwijst ondubbelzinnig naar de hophandel, waar Michiel en Louis Mommersteeg zich mee bezig hielden. Volgens overlevering was de lange muur voor de bungalow de zijmuur van een hopeest. Een gebouw met eenvoudige droogvloeren voor de hop. Aan de onderzijde van de vloer werden bordjes met sulfer geplaatst die rook ontwikkelden. De rook steeg op door de hop, waardoor het ongedierte verdween.