Oude Maasje

Afbeelding bij 70

Foto: Op deze luchtfoto, uit 1945, is goed te zien hoe het Oude Maasje vanuit de Heusdense vestinggracht in de richting van Heesbeen meandert. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSB00007.

U bevindt zich hier op de oude stroomruggronden van de Oude Maas, die in het verleden vanaf Hedikhuizen met grote bochten door de regio slingerde maar tegenwoordig op veel plaatsen een recht verloop kent. Het nu als Oude Maasje aangeduide stroompje is een restant van de oorspronkelijke bedding van de Maas, die sinds de dertiende eeuw niet meer ten zuiden, maar ten noorden van Heusden stroomt. Nabij Oudheusden vormt het Oude Maasje even onderdeel van de Heusdense vestinggracht. Verder stroomafwaarts is de loop van het riviertje door de aanleg van de Bergsche Maas rond 1900 ernstig verstoord. Toch is het Oude Maasje in westelijke richting nog een eind te volgen, nu eens ten zuiden, dan weer ten noorden van de huidige Maasbedding.

Door het afsteken van een paar meanders van de Maas bij Nederhemert werd de stad Heusden rond 1500 afgesneden van de rivier. Daarop onderzocht de stad de mogelijkheid om de bevaarbaarheid van het Oude Maasje in de richting van Geertruidenberg te verbeteren. Dit stuitte op een veto van Dordrecht, dat in Holland het stapelrecht bezat.

Meer weten:
Oude Maasje
Dordts stapelrecht