Landgoed Pax

72 - Oudheusden - Landgoed pax
Foto:
Kooiker aan het werk in een eendenkooi, in dit geval bij Haarsteeg, 1960. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, VLM00951.

Landgoed Pax, tegenwoordig beheerd door Brabants Landschap, is gelegen in de polder De Oosters. Al eeuwenlang bevindt zich hier een eendenkooi, die tegenwoordig niet meer in gebruik is maar waarvan de overblijfselen nog goed herkenbaar zijn. Vroeger was er met een dergelijke eendenkooi veel te verdienen, want eend op tafel gold als delicatesse. In de twintigste eeuw diende de oude eendenkooi vooral als zomerverblijf van de eigenaars. De afzonderlijke zwemvijver herinnert daar nog aan.

Landgoed Pax dankt zijn naam aan de benedictijner pater Verstraeten, die in de Eerste Wereldoorlog als Belgische vluchteling in Heusden onderdak vond. Daar werd hij gehuisvest bij mevrouw Verhoeven-Malingré, de toenmalige eigenaresse van dit landgoed. Zij vroeg de pater om het huis bij de eendenkooi te schilderen, waarvoor Verstraeten de juiste man bleek. Her en der verschenen schilderingen, vaak voorzien van de term ‘Pax’. Het schuurtje werd getooid met de woorden ‘Vrede zij met u’.

Door provincie en waterschap is onlangs het waterpeil van dit landgoed verhoogd. Oude greppels zijn weer opengelegd en aan de zuidkant van het gebied, naast het toegangshek, is een stuw aangelegd waarmee de afwatering van het landgoed is losgekoppeld van die van de omringende landbouwgronden en van de Hooibroeken. Deze vernatting moet zorgen voor gunstige natuurwaarden voor planten en dieren.

Meer weten?
Brabants Landschap