Kasteelterrein

68 - Oudheusden - kasteelterrein
Foto:
Tot in de tweede helft van de twintigste eeuw stond hier nog het voormalige poortgebouw van het kasteel. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, OHD00099.

Op deze plaats stonden eeuwen geleden achtereenvolgens twee kastelen. In de twaalfde eeuw stond hier de burcht van de heer van Heusden. Uit een dertiende-eeuws kroniekje van de abdij van Berne kan worden afgeleid dat dit eerste kasteel een zogenaamde motte-burcht moet zijn geweest: een houten of stenen bouwwerk op een kunstmatig opgeworpen aarden heuvel, de motte. Deze versterking werd in 1202 verwoest door de hertog van Brabant, nadat de graaf van Holland en mogelijk ook heer Jan van Heusden een aanval hadden ondernomen op ’s-Hertogenbosch. De heer van Heusden bouwde vervolgens een nieuwe burcht in het huidige Heusden.

Maar ook hier zou al snel weer een nieuw kasteel verrijzen. Dit tweede kasteel van Oudheusden vormde vanaf 1498 de kern van de heerlijkheid Oudheusden, Elshout en Hulten. Het staat alom bekend onder de naam ‘Nieuwenrooij’, maar dit is onjuist: een kasteel met deze naam bevond zich nabij Doeveren. Het imposante kasteel van Oudheusden werd in 1851 afgebroken. Tot 1954 resteerde nog een vervallen poortgebouw dat onderdeel was van de voormalige voorburcht.

Meer weten?
Nederlandse Kastelenstichting
Vrienden van Brabantse Kastelen