Begraafplaats met voormalige kerk

67 - Oudheusden - begraafplaats voormalige kerk
Foto:
Tekening van de verwoeste kerk van Oudheusden, 1797 . Bron: Universiteit van Tilburg, Brabant-Collectie.

Opvallend genoeg is Oudheusden tegenwoordig een dorp zonder kerk. Toch speelde zich hier, aan de oevers van het Oude Maasje, een lange en rijke kerkgeschiedenis af. Al rond het jaar 1100 stond op deze plaats een middeleeuws kerkje, dat het centrum vormde van de uitgestrekte parochie Oudheusden. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat het terrein rond het kerkgebouw werd omgeven door een gracht. In de godsdiensttwisten van de Reformatie, rond 1580, werd de kerk in brand gestoken, waarna het zwaartepunt van de parochie zich verplaatste naar Elshout. Daar was het voor katholieken veiliger, en bovendien woonden er meer mensen.

Het kerkelijk leven in Oudheusden was hiermee niet definitief voorbij. In de achttiende eeuw werd het gehavende kerkgebouw door de protestanten hersteld en weer in gebruik genomen. De kleine protestantse gemeenschap heeft deze kerk maar kort kunnen gebruiken. Rond 1800, toen Franse troepen de vesting Heusden belegerden, werd de kerk van Oudheusden opnieuw verwoest, maar nu voorgoed. Het terrein van de kerk bleef tot omstreeks 1960 in gebruik als begraafplaats.