Rooms-katholieke begraafplaats

Afbeelding bij 62

Foto: Bisschop Mutsaerts van ’s-Hertogenbosch bij de inwijding van de nieuwe kerk van Nieuwkuijk, 1955. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, VLM00679.

Nog niet zo heel lang geleden mochten katholieken na hun dood alleen begraven worden. Tot 1963 was een pauselijk decreet uit 1886 van kracht dat crematie verbood. Paus Paulus VI versoepelde op 5 juli 1963 het rooms-katholieke standpunt inzake crematie. Vanaf dat moment was cremeren ook voor katholieken toegestaan. Voor katholieken is 2 november de dag dat overledenen worden herdacht. Deze dag wordt Allerzielen genoemd. Familie en vrienden gaan naar de kerk of naar het kerkhof. Ze maken het graf van hun dierbare schoon en leggen er bloemen of planten op.

Op het kerkhof achter de Sint-Johannes Geboortekerk zijn enkele bijzondere grafmonumenten te vinden. Eén ervan is een familiegraf waarin onder meer Johannes van der Aa (1812-1901) begraven is. Hij was burgemeester van Nieuwkuijk, dat tot 1935 een zelfstandige gemeente was. In oktober 1898 bracht de Brabantse Commissaris van de Koningin, baron van Voorst tot Voorst, een bezoek aan het dorp. In zijn verslag meldde hij het volgende over Van der Aa: ‘Ik nam van mijn bezoek van Nieuwkuijk een goeden indruk mede. De 85-jarige burgemeester Van der Aa is echter schoon versleten, en begint te verkindsen. Eenig begrip van wat er vroeger gebeurd is, heeft hij blijkbaar niet meer; zoo wist hij bijv. helemaal niet meer of hij tot 1880 dan wel tot 1895 secretaris van Nieuwkuijk was geweest.’

Meer weten?
Aantekeningen baron Van Voorst tot Voorst