Kasteel van Onsenoort

Afbeelding bij 65
Foto:
Kasteel Onsenoort met rechts de toren, foto van 1920. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, VLM05872.

De voormalige heerlijkheid Onsenoort behoorde tot het Land van Heusden, en daarmee was het vanaf het midden van de veertiende eeuw Hollands gebied. Onsenoort grensde onmiddellijk aan het hertogdom Brabant, en dat heeft ervoor gezorgd dat het kasteel van de heer van Onsenoort in de loop der eeuwen herhaaldelijk werd beschadigd of zelfs verwoest. Telkens werd het kasteel weer hersteld of herbouwd.

In de zeventiende en achttiende eeuw ontwikkelde het kasteel zich van een verdedigbare versterking naar een meer comfortabel landhuis. De laatste bewoners waren jonkheer Leopoldus Josephus Antonius Arnoldus de la Court en zijn echtgenote, jonkvrouwe Julia Half-Wassenaar. De la Court was een telg uit een Belgisch-Limburgse familie die in Brabant was neergestreken. Het kasteel en de heerlijkheid Onsenoort waren hen in 1853 nagelaten door een andere Half-Wassenaar. In 1903 verkocht De la Court zijn Onsenoortse bezittingen. Het kasteel kwam, met enkele omliggende landerijen, in handen van een Franse cisterciënzerabt. Sindsdien is het gebouw gebruikt als klooster. Door verbouwingen is het kasteel zelf vrijwel niet meer te herkennen. Dat geldt niet voor de veertiende-eeuwse toren, die tegenwoordig onderdak biedt aan de heemkundekring Onsenoort.

Meer weten?
Kasteel Onsenoort
Heemkundekring Onsenoort