Grenspaal

Afbeelding bij 63
Foto: Ook aan de andere grens van het waterschap van de Hoge Maasdijk staan grenspalen: de zogenaamde Kaaie Paole op de grens met het Oudland van Altena, tussen Wijk en Veen.

Het aanduiden van territoriale grenzen door middel van stenen of palen is letterlijk van alle tijden. Grenspalen dienen niet alleen ter markering van landsgrenzen, maar ook van provincie- en gemeentegrenzen. Vaak kenden ook waterschappen en landgoederen hun eigen grenspalen, veelal vervaardigd uit grijsblauwe natuursteen. Vooral in de negentiende eeuw zijn er nogal wat grenzen gewijzigd. Nieuwe gemeentegrenzen werden in kaart gebracht en wettelijk vastgesteld. Maar door het aanleggen van wegen en dijkverzwaringen verdwenen heel wat grenspalen. De weinige oude grenspalen die de tand des tijds hebben doorstaan, staan er nog als eenzame monumenten. Sommige fier op een dijk, andere weggezakt in de berm.

Deze twee meter hoge hardstenen paal werd in 1785 geplaatst door het waterschap, dat voluit ‘Heemraadschap van de Hoge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden’ heette. Op de paal staat het wapen van Heusden (het rad van Sint-Catharina), getooid met een kroon. Dit punt aan de Heidijk vormde niet alleen de grens van het toenmalige waterschap, maar ook die tussen het graafschap Holland en het hertogdom Brabant, én die tussen het Hollandse Vlijmen en het Brabantse Nieuwkuijk.

Meer weten?
Grenspalen
Waterschappen in het Land van Heusden en Altena