Abdij Mariënkroon

Afbeelding bij 66
Foto:
Kloosterlingen voor het destijds nog in het kasteel Onsenoort gevestigde klooster Onze-Lieve-Vrouwe te Onsenoort, 1929. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, ZUI00131.

Abdij Mariënkroon behoort tot de orde van de cisterciënzers. De oorsprong van het klooster ligt in Frankrijk, waar anti-klerikale wetgeving aan het begin van de twintigste eeuw veel kloosterlingen op zoek deed gaan naar een nieuw onderkomen in het buitenland. Zo ook de monniken van het klooster Pont-Colbert te Versailles, die onder leiding van hun abt Bernard Maréchal richting België vluchtten. Zijn oog viel op het kasteel Onsenoort, dat in deze periode te koop stond.

Abt Maréchal beschouwde het verblijf van de monniken in Nederland als tijdelijk, maar dat liep anders. De gemeenschap groeide gestaag, werd in 1928 zelfstandig, en in 1934 werd begonnen aan de noodzakelijke uitbreiding van het klooster, waarbij het oude kasteel nagenoeg geheel werd afgebroken. Even later werd de naam gewijzigd in Mariënkroon.

Hoewel de cisterciënzers behoren tot een contemplatieve orde en zich vooral afzonderen van de buitenwereld, heeft Mariënkroon na de Tweede Wereldoorlog in toenemende mate een centrale plaats in de samenleving ingenomen. Tijdens de oorlog vonden zo'n 1750 omwonenden een schuilplaats in het klooster. Tot in de jaren zeventig speelde de abdij een grote rol in het onderwijs in de regio. Ooit telde de gemeenschap tientallen leden, maar in 2013 zijn daarvan nog maar twee over. De eigendommen van de abdij zijn in 2002 overgedragen aan Focolare, een internationale beweging binnen de katholieke kerk die eenheid onder christenen en broederschap onder alle mensen wil bevorderen.

Meer weten?
Fotocollectie Abdij Mariënkroon
Focolare Nederland