Visbank

Afbeelding bij 110
Foto: Zicht op de Vismarkt, met op de achtergrond de Visbank. Ansichtkaart uit 1920. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD03006.

Waar heel vroeger de oude Waterpoort de Vismarkt en de stadshaven met elkaar verbond, staat sinds 1796 de Visbank. Deze Visbank, die bestaat uit een open galerij met Dorische zuilen en twee vooruitspringende gebouwtjes aan de zijkant, is het enige bouwwerk in Nederland uit de tijd van de Bataafse Republiek (1795-1801) dat volledig bewaard gebleven is. Boven de poort aan de rechterkant bevindt zich een steen waarin (afgekort) de woorden Anno secundo libertatis Batavae gebeiteld zijn. Deze tekst verwijst naar het tweede jaar van de Bataafse vrijheid, dat wil zeggen 1796. In dit rechter zijgebouwtje was lange tijd de gemeentelijke waag gevestigd. Het klokkestoeltje op het dak is een toevoeging uit 1904. De Visbank werd toen gerestaureerd, kennelijk ter gelegenheid van de opening van de Bergsche Maas.

De Visbank had de functie van visafslag, waar vis verhandeld werd. Dat gebeurde ook al vóór 1796. De Hollandse graaf Willem van Beieren bepaalde in 1357 dat alle vis, vers of gezouten, die vanuit Holland stroomopwaarts vervoerd werd, in Heusden verhandeld moest worden. Een uitzondering werd gemaakt voor ‘Schoense heringhen’ ofwel haring uit Schonen, het zuidelijkste puntje van Zweden, indien deze bestemd was voor Keulen, Venlo of nog verder weg gelegen marktsteden.

Meer weten?
Bataafse Republiek