Stadshaven

Afbeelding bij 101
Foto:
Het Wilhelminaplein in 1910. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD03482.

Voor een stad aan een rivier is een haven van wezenlijk belang. De pittoreske havenkom van Heusden zal al snel na het ontstaan van de stad zijn aangelegd. In 1392 schonk de Hollandse graaf Albrecht van Beieren het recht om hier een kraan te exploiteren aan het schuttersgilde van Sint-Joris. Ieder schip dat Heusden aandeed, moest zijn goederen laden en lossen bij deze kraan.

De stadshaven is in feite nog altijd omgeven door de aloude Maasdijk. Het gebied in de directe nabijheid van de haven noemde men eeuwenlang de ‘Dam’. Rond 1900 was het haventje kennelijk niet meer van groot praktisch belang. Een gedeelte van het zand dat vrijkwam bij het graven van de Bergsche Maas werd gebruikt om de Heusdense haven te dempen. Sindsdien bevond zich hier het Wilhelminaplein, waar de jeugd goed kon spelen en volwassenen graag flaneerden.

Toen in 1968 een begin werd gemaakt met de grootscheepse restauratie van Heusden, besloot men de stadshaven weer in zijn oude luister te herstellen, ook al was van pleziervaart destijds nog nauwelijks sprake. De aloude kademuren konden in 1971 eenvoudig weer worden blootgelegd. Een plekje in de Heusdense stadshaven is onder watersporters heel gewild. Uiteraard is de capaciteit hier beperkt, maar meer ligplaatsen zijn beschikbaar in de jachthavens net buiten de vestingwallen.

Meer weten?
Watersportvereniging Heusden