Sint-Catharinakerk

Afbeelding bij 113
Foto:
Ansichtkaart van het Burchtplein, 1952. De nieuwe kerk is dan nog zonder toren. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD03487.

Waar zich in vroeger eeuwen de voorburcht van het kasteel van de heer van Heusden bevond, staat nu de rooms-katholieke Catharinakerk. De slanke klokkentoren is een architecturale verwijzing naar de eveneens achthoekige verdedigingstoren van het kasteel, die hier tot 1680 te vinden was.

Bij de Reformatie werd de oude parochiekerk ingenomen door de protestanten. De katholieke gelovigen waren in de zeventiende eeuw aangewezen op een schuilkerk. Een volwaardige katholieke kerk kon in 1841 in gebruik worden genomen aan de Roomsche Kerkstraat. Toen deze kerk in 1944 werd verwoest, moest katholiek Heusden andermaal omzien naar een nieuw kerkgebouw.

Omdat architect Nico van der Laan de oude locatie aan de Roomsche Kerkstraat niet geschikt vond voor herbouw, werd gekozen voor het Burchtplein. Deze kerk, die in 1950 in gebruik werd genomen, is gebouwd in de stijl van de Bossche School. Die kenmerkt zich onder meer door een sobere vormgeving en het gebruik van materialen zoals baksteen en hout. Bij de bouw van deze kerk voelde de Heusdense samenleving zich nauw betrokken. Een voorbeeld daarvan is de moderne altaartafel die geplaatst werd tussen het hoofdaltaar en de gelovigen; deze werd geschonken door de conservenfabriek van Jonker Fris.

Enkele jaren geleden is de parochie Heusden opgegaan in de nieuwe parochie van de Wonderbare Moeder (met Drunen, Elshout en Herpt). Voor deze kerk wordt momenteel een nieuwe bestemming gezocht.

Meer weten?
Parochie Wonderbare Moeder