Sint-Catharinaconvent

Afbeelding bij 102
Foto: De middeleeuwse kapconstructie die tot aan de verbouwing in 1986 intact was. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD02608.

Het bouwblok tussen de huidige Waterpoort, Zustersteeg en Putterstraat werd in de middeleeuwen grotendeels in beslag genomen door het Catharinaconvent. Deze kloostergemeenschap van zusters wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 1420, maar zal al enkele jaren eerder tot stand gekomen zijn. De zusters in het Catharinaconvent volgden de leefregel van de derde orde van Sint-Franciscus. Daarmee past dit stadsklooster in een golf van kloosterstichtingen die in verband kan worden gebracht met de Moderne Devotie, de hervormingsbeweging die het religieuze leven in de Nederlanden en daarbuiten ingrijpend heeft beïnvloed. Deze invloed verklaart ook dat de mater en de veertien zusters in 1424 afstand deden van hun privébezittingen. Met de Reformatie kwam aan het bestaan van het Catharinaconvent een einde. Na lang aandringen vertrok in 1616 de laatste zuster, Margriet, op 87-jarige leeftijd naar ’s-Hertogenbosch. De straatnaam Zustersteeg herinnert tot op de dag van vandaag aan de aanwezigheid van religieuze vrouwen in de stad.

De kapel van het klooster is vervolgens in gebruik genomen door de Waalse gemeente. Hier kerkten de vele Franstalige soldaten die in de vesting gelegerd waren, maar ook de plaatselijke bevolking kwam er graag, want de Waalse kerk had een chique uitstraling. Vanaf het begin van de negentiende eeuw bood de kerk onderdak aan bierbrouwerij De Drie Hoefijzers. Sinds een ingrijpende verbouwing in 1986 is hier een appartementencomplex gekomen.

Meer weten?
Waalse Kerk
Bronnen van het Kapittel van Utrecht van de Derde Orde van Sint-Franciscus