Sint-Antoniushof

Afbeelding bij 117
Foto: Het ‘R.K. ziekenhuis’ te Heusden, ansichtkaart uit 1930. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD03472.

De Zusters van Liefde die in de tweede helft van de negentiende eeuw in Heusden neerstreken, hielden zich aanvankelijk voornamelijk bezig met het geven van onderwijs. Dankzij de nalatenschap van een Heusdense weduwe, die haar kapitaal bestemde ‘tot godsdienstige en liefdadige einden’, kon een zogeheten ‘Liefdesgesticht’ worden gerealiseerd. In 1896 startte de bouw en een jaar later kon in de nis van de voorgevel een beeld van de heilige Antonius worden geplaatst. De Heusdense zusters ontfermden zich in hun gasthuis over hulpbehoevende bejaarden, zieken en soms weeskinderen. De nadruk lag op de bejaardenzorg, hulp bij bevallingen, en daarnaast beschikte men over een ziekenkamer en een operatiekamer. In een afzonderlijke barak konden patiënten geïsoleerd worden om verspreiding van besmettelijke ziekten zoals difteritis, roodvonk of vlektyfus te voorkomen.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw verlieten de zusters Heusden, waarna ‘Sint-Antonius’ tijdelijk diende als rooms-katholiek tehuis voor bejaarde repatrianten. In 1985 werd het oude gasthuis afgebroken. Een jaar later al kon de opening van het nieuwe zorgcentrum Sint-Antonius worden gevierd.

Meer weten?
Virtuele Tour (De Schakelring)