Roomsche Kerkstraat

Afbeelding bij 112
Foto:
De Sint-Catharinakerk in de Roomsche Kerkstraat, ansichtkaart uit 1930. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD03503.

Nadat tijdens de Reformatie hun parochiekerk door de protestanten was ingenomen, namen de katholieke gelovigen in de stad Heusden hun toevlucht tot een huiskapel, en vanaf 1685 tot een schuurkerk. In 1822 was hier al een rooms-katholiek begraafplaatsje aangelegd, waarna in 1825 op de hoek van de Roomsche Kerkstraat – toen nog Sint-Jorisstraat geheten – en de Herptsestraat een terrein werd aangekocht om een nieuwe kerk te bouwen.

Deze in 1841 ingewijde kerk was een zogeheten waterstaatskerk. Deze term verwijst naar de bemoeienis bij de bouw van ingenieurs van het Ministerie van Waterstaat, die het gevolg was van door de overheid verstrekte subsidies. In het midden van de kerk stond tegen een pilaar een vermeend vijftiende-eeuwse beeld van Maria met Jezus.

Evenals de Nederlands Hervormde kerk en het stadhuis werd in de nacht van 4 op 5 november de rooms-katholieke kerk door Duitse soldaten in brand gestoken, waarna het kerkgebouw verloren ging. De restanten werden in 1947 verwijderd. Een nieuwe katholieke kerk verrees enkele jaren later aan het Burchtplein.

Meer weten?
Waterstaatskerk