Postkantoor

Afbeelding bij 128
Foto:
Het Heusdense postkantoor op de hoek van Botermarkt en Pelsestraat in 1920. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD03485.

Heusden beschikte al in 1828 over een postkantoor en vanaf 1870 over een ‘Rijkstelegraafkantoor’. Waar beide kantoren zich bevonden, is niet bekend. Vast staat dat de rijksoverheid, destijds verantwoordelijk voor de posterijen, op deze beeldbepalende locatie in 1873 een pand huurde, en later kocht. Omdat dat pand in slechte staat verkeerde, werd besloten een nieuw postkantoor te bouwen. De ontwerpopdracht ging naar rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel. Postkantoor en directeurs­bovenwoning in neogotische stijl met metseldecoraties werden in 1894 geopend.

Vanaf 1900 konden brieven en kaarten worden gedeponeerd in de hardstenen brievenbus die nog altijd te vinden is naast de entree, maar waarvan de briefopeningen zijn dichtgezet. Toen het kantoor enkele jaren later bovendien ‘Rijkstelefoonkantoor’ werd, plaatste men in de wachtruimte een telefooncel. De ingang voor de klanten was aan de Botermarkt, terwijl de postbodes via de zij-ingang aan de Pelsestraat naar hun werkplek gingen.

Meer weten?
Telegrafie
PTT
D.E.C. Knuttel