Pastorie

Afbeelding bij 130
Foto:
Een ereboog voor de pastorie in de Pelsestraat, opgericht in 1913 ter gelegenheid van de viering van honderdjarig bestaan van de in 1813 verkregen onafhankelijkheid. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD03535.

De pastorie van de Nederlands Hervormde gemeente verkeerde in de tweede helft van de negentiende eeuw in een zodanig slechte staat, dat het niet eenvoudig was een nieuwe predikant te vinden. De bouw van een nieuwe pastorie kwam binnen handbereik toen eind negentiende eeuw een begin werd gemaakt met de aanleg van de Bergsche Maas. Daartoe werden nogal wat landerijen onteigend, waardoor het kerkbestuur van Herpt plots over extra inkomsten kon beschikken. De protestantse gemeentes van Herpt en Oudheusden betaalden mee aan de bouw van de Heusdense pastorie, want de Heusdense predikant was ook werkzaam voor de kleine schare Herptse en Oudheusdense gelovigen.

Achter de pastorie bevindt zich een grote tuin. In 1958 en 1969 werden gedeelten daarvan verkocht aan het kerkbestuur van de achter de tuin gelegen gereformeerde kerk aan de Gasthuisstraat. De gereformeerden hadden grond nodig om de bijgebouwen achter hun kerk te kunnen uitbreiden. Daaraan werd graag meegewerkt, omdat de pastorietuin groot genoeg was én omdat de gereformeerden hun kerk na de verwoesting van de Nederlands Hervormde kerk in 1944 ruimhartig ter beschikking hadden gesteld van de hervormden.

Meer weten?
Hervormde gemeente Heusden