Lutherse kerk

Afbeelding bij 99
Foto:
Het Vollebregt-orgel in de Evangelisch-Lutherse kerk. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD01562.

De lutherse gemeente van Heusden werd opgericht in de tweede helft van de achttiende eeuw. Haar geschiedenis is nauw verweven met het verleden van de vestingstad. Als garnizoensplaats bood Heusden onderdak aan tal van Duitse en Zwitserse soldaten, voor wie aanvankelijk kerkdiensten ‘in het veld’ werden gehouden. Rond 1770 was sprake van een kerkenraad, die de voormalige Hoofdwacht op de hoek van de Putterstraat en de Lombardstraat wist te kopen die als kerk ging dienen. Omdat de lutherse kerkdiensten ook door veel buitenstaanders werden bezocht, had de afnemende garnizoenbezetting omstreeks 1800 nauwelijks gevolgen voor het ledental van de lutherse gemeente. Het kerkgebouw kon worden opgeknapt en voorzien van een orgel.

Toen in 1927 een vrouwelijke lidmaat in de kerkenraad werd opgenomen, liet de lutherse gemeente zien de meest vooruitstrevende te zijn in het Land van Heusden en Altena. In 1944 werd de kerk door verwoestingen zwaar beschadigd. Het huidige gebouw dateert van 1951 en is ontworpen door architect F.J. Jantzen, die in Nederland ook veel andere kerken bouwde. Op het dak prijkt een windwijzer in de vorm van een zwaan, het symbool van de lutherse kerken.

Meer weten?
Evangelisch-Lutherse gemeente Heusden
Lutherse kerk Heusden
Ferdinand Jantzen