In den verdwaalde koogel

Afbeelding bij 123
Foto:
Rond 1900 was aan de Vismarkt 1 nog een ‘Brood en koek bakkerij’ gevestigd. Foto gemaakt ter gelegenheid van de kroning van koningin Wilhelmina in 1898. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD01014.

Dit Rijksmonument dankt zijn naam aan een kogel in de gevel, rechts naast het bovenste venster. Het verhaal gaat dat deze kogel er bij een belegering van de vesting Heusden in terechtgekomen is. De karakteristieke trapgevel dateert van de vroege zeventiende eeuw, maar het pand kent vermoedelijk nog vroegere bouwfasen.

In de zeventiende eeuw droeg dit huis de naam ‘Den Bosch’. In de jaren 1701-1725 was het eigendom van Willem Hopman, een bakker. Aan het pand was een rente verbonden, die door de eigenaar jaarlijks moest worden voldaan aan het Heusdense tehuis voor arme mannen.

Het is niet helemaal duidelijk of de Vismarkt 1 door de eeuwen heen steeds als bakkerij in gebruik is gebleven. Wel bevond zich in de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen het pand dringend aan restauratie toe was, in de kelder nog een oude bakkersoven. De voormalige bakkerij is toen, samen met het achterliggende pand Nieuwstraat 2, verbouwd tot hotel-restaurant. Sindsdien wordt het ‘In den verdwaalde koogel’ genoemd.

Meer weten?
Hotel-restaurant In den verdwaalde koogel