Hoogstraat 24

Afbeelding bij 132
Foto: De voorganger van het huidige pand op de hoek van de Hoogstraat en de Zustersteeg, foto van omstreeks 1880 Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD00532.

De hoek van de Hoogstraat en de Zustersteeg is gedurende de negentiende en een groot deel van de twintigste eeuw bewoond geweest door de familie Verhoeven. In 1799 verkocht de weduwe van Bernabé de Labat, predikant van de nabijgelegen Waalse Kerk, zijn huis, tuin en erf aan de Hoogstraat, met daarachter een ‘stallinge’ en twee aan de Zustersteeg gelegen huisjes. De nieuwe eigenaar werd Antonie Verhoeven, een herbergier uit Herpt. Het huidige pand werd gebouwd door diens kleinzoon, de cichoreifabrikant Laurent Verhoeven (1851-1921). Omstreeks 1895 liet hij hier een nieuwe woning verrijzen, die misschien wel de grootste in de vesting is.

In dezelfde neo-renaissancestijl als de woning werd ook het bijbehorende koetshuis uitgevoerd (Hoogstraat 18). De Verhoevens hadden hun bezit kennelijk weten uit te breiden, want ook de tussengelegen woningen waren in hun bezit. Het is vermoedelijk de bedoeling geweest het pand Hoogstraat 24 nog groter te maken. Vanaf de Hoogstraat bezien is de voorgevel immers relatief smal. De twee woningen tussen het hoekpand en het koetshuis zijn toch blijven bestaan, en werden bestemd als huisvesting voor het personeel.