Gereformeerde kerk

Afbeelding bij 115

Foto: De inslag van granaatvuur bracht de Gasthuisstraat in het laatste oorlogsjaar veel schade toe. Op deze foto uit 1946 is links het kerkgebouw te zien. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD00493.

De Afscheiding van 1834, waarbij de Hervormde Kerk te maken kreeg met afsplitsingen die uiteindelijk zouden leiden tot de Gereformeerde Kerk, kreeg in Heusden weinig invloed. Een belangrijke factor daarbij was het optreden van de bekende Heusdense hervormde predikant Carel Willem Pape (1788-1872), die sterk aandrong op een protestantse eenheid vanwege de toenemende invloed van het katholicisme. Desalniettemin werd in 1841 in Heusden een Christelijk Afgescheiden Gemeente gesticht, waarbij gelovigen uit Heusden, Aalburg, Heesbeen en Wijk aanwezig waren.

Twee jaar later blijkt de nieuwe gemeente te kerken in dit pand, een voormalige stadsboerderij aan de Gasthuisstraat 3. In 1850 kwam het kerkgebouw in bezit van de gemeente zelf. In 1869 werd de afgescheiden gemeente een Christelijk Gereformeerde Gemeente, vanaf 1892 een Gereformeerde Kerk. De gemeente is altijd klein gebleven, en dat maakte het soms moeilijk om een eigen dominee te hebben. Van 1902 tot 1940 was er zelfs helemaal geen predikant beschikbaar.

Na de Tweede Wereldoorlog is het kerkgebouw flink gerestaureerd. De directeur van de scheepswerf, die ook ouderling was, leverde daaraan een aanzienlijke bijdrage. De laatste jaren telde de gemeente nog slechts twintig leden, van wie de helft regelmatig naar de kerk ging. In 2012 werd in de Gasthuisstraat de laatste dienst gehouden, waarna de gemeente ophield te bestaan.

Meer weten?
Gereformeerd protestantisme