Algemene begraafplaats

Afbeelding bij 124
Foto:
Het massagraf voor de rooms-katholieke slachtoffers van de stadhuisramp, foto uit 1945. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD01333.

Hoewel er bij de rooms-katholieke kerk in Heusden destijds een eigen begraafplaats was, kocht het kerkbestuur hier in 1888 een perceel van Jan Buijs. Dat perceel vormde de basis voor de in 1889 in gebruik genomen Heusdense katholieke begraafplaats. ‘Buytenhove’, zoals de naam tegenwoordig luidt, heeft nu een algemeen karakter en is een van de drie gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden.

Goed zichtbaar is dat de begraafplaats in feite bestaat uit twee gedeelten: de oorspronkelijke rooms-katholieke begraafplaats en een nieuwer gedeelte, dat aan het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw in gebruik is genomen. De graven die zich op het oude gedeelte bevinden, zijn beduidend kleiner en dichter opeen gelegen dan op het nieuwere deel van de begraafplaats. Op het oude gedeelte bevindt zich een aantal indrukwekkende grafmonumenten, niet zelden in vervallen toestand. Hier zijn onder anderen leden van de vooraanstaande Heusdense familie Verhoeven begraven.

Op de begraafplaats bevindt zich een sober monument ter nagedachtenis van ongeveer zeventig katholieke slachtoffers van de Heusdense stadhuisramp. Deze slachtoffers werden hier in een massagraf begraven; voor de protestantse doden werd een massagraf ingericht op een begraafplaats in Oudheusden. De in het monument verwerkte bakstenen zijn afkomstig van het in 1944 verwoeste stadhuis.

Meer weten?
Stadhuisramp Heusden
Trailer documentaire Stadhuisramp