Sint-Catharinakerk

Afbeelding bij 56
Foto: De middeleeuwse Sint-Trudokerk, verwoest in 1944. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD06759.

Zoals veel plaatsen in deze omgeving viel Herpt oorspronkelijk onder de ‘oerparochie’ Aalburg. Ergens in de twaalfde eeuw, toen de bevolking in deze streken in aantal toenam, moet men de afstand tussen Herpt en Aalburg als een bezwaar zijn gaan ervaren. Vooral in de winterperiode was de kans aanwezig dat de sacramenten niet tijdig konden worden toegediend. Na lang aandringen besloot abt Gerard van de abdij van Sint-Truiden, die het op kerkelijk gebied in Aalburg voor het zeggen had, in 1148 om de Herptenaren van een eigen priester te voorzien. Er kwam een parochiekerk die was gewijd aan de heilige Trudo. Dit kerkje, dat na de Reformatie overging in protestantse handen, werd in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog verwoest. Op 5 november 1944 werd de toren door Duitse soldaten opgeblazen, waarbij de gehele kerk onherstelbaar beschadigd raakte.

Naar een ontwerp van C.J.F. Franssen werd in 1924 een nieuwe rooms-katholieke kerk gebouwd aan de Torenstraat, nu gewijd aan de heilige Catharina. Tot 2003 heeft de parochie zelfstandig gefunctioneerd. Tegenwoordig vormt Herpt onderdeel van de parochie van de Wonderbare Moeder.

Meer weten?
Abdij van Sint-Truiden
C.J.F. Franssen
Parochie Wonderbare Moeder