Oude Maasje

Afbeelding bij 55
Foto:
Op deze luchtfoto, uit 1945, is goed te zien hoe het Oude Maasje vanuit de Heusdense vestinggracht in de richting van Heesbeen meandert. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSB00007.

U bevindt zich hier op de oude stroomruggronden van de Oude Maas, die in het verleden vanaf Hedikhuizen met grote bochten door de regio slingerde maar tegenwoordig op veel plaatsen een recht verloop kent. Het nu als Oude Maasje aangeduide stroompje is een restant van de oorspronkelijke bedding van de Maas, die sinds de dertiende eeuw niet meer ten zuiden, maar ten noorden van Heusden stroomt. Door de aanleg van de Bergsche Maas is de loop van het Oude Maasje stroomafwaarts rond 1900 ernstig verstoord. Toch is het riviertje in westelijke richting nog een eind te volgen, nu eens ten zuiden, dan weer ten noorden van de huidige Maasbedding.

Tot in de tweede helft van de zestiende eeuw vormde het Oude Maasje een belangrijke scheidslijn. Het water markeerde de grens tussen de middeleeuwse bisdommen Utrecht en Luik. Herpt en Heusden hadden te maken met de bisschop van Utrecht, maar Luttelherpt en Oudheusden vielen onder het gezag van de Luikse bisschop.

Meer weten:
Oude Maasje
Ommetje Herpt-Oudheusden