Boerderij Bernsestraat 9

Afbeelding bij 58
Foto: De beduidend oudere gevelsteen van de boerderij aan de Bernsestraat 9 (foto: Wikipedia).

Deze rijksmonumentale boerderij is gebouwd in 1933 in een sobere stijl, die sterk verwant is aan de vormentaal van de Amsterdamse School. Zo bestaat het tweelaagse woongedeelte uit rechthoekige bouwmassa's die ten opzichte van elkaar verspringen, heel kenmerkend voor de Amsterdamse School. Dergelijke stijlkenmerken en ornamentiek zijn voor een boerderij niet vanzelfsprekend. In de boerderij komt zo de sociaal-economische ontwikkeling van het rivierengebied en de typologische ontwikkeling van de Brabantse boerderij op een bijzondere manier tot uitdrukking. Ook omdat het pand gaaf bewaard is gebleven, is de cultuur- en architectuurhistorische waarde ervan hoog.

Aan de achterzijde van het woongedeelte ligt het grote en hoge éénlaags bedrijfsgedeelte met dwarsdeel en stallen. Opmerkelijk is dat zich in de gevel van de schuur een natuurstenen gevelsteen bevindt die aanzienlijk veel ouder is dan de boerderij zelf. Deze gevelsteen geeft het wapenschild van de oude gemeente Herpt te zien. Naar verluidt is deze gevelsteen afkomstig van het vroegere raadhuis. Tegenwoordig is er in de boerderij een palingkwekerij gevestigd.

Meer weten?
Amsterdamse School
Palingkwekerij Muskens