Vliedberg

Afbeelding bij 89
Foto: De Konijnenberg of Vliedberg in 1952, vlak voor afgraving. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, VLM00541.

De Vliedberg was oorspronkelijk een groot stuk heide, dat was onderverdeeld in de Lage Heide, de Middelheide en de Hoge Heide. In de zuidwestelijke hoek van dit gebied lag de Konijnenberg of de Vliedberg. Omdat deze Konijnenberg een hoog punt vormde in een verder laag gelegen landschap, werd deze plaats vanouds gebruikt als vluchtplaats bij overstromingen. Hieraan dankt de Vliedberg ook zijn naam: ‘vlieden’ betekent immers ‘vluchten’. Voor het laatst gebeurde dit bij de rampzalige dijkdoorbraak van 1880/1881.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed de Konijnenberg dienst om er geschut te plaatsen, eerst voor de Duitsers en later voor de geallieerden. Begin jaren vijftig is de Konijnenberg afgegraven om plaats te maken voor een nieuwe woonwijk, die de Vliedberg werd genoemd. Deze wijk gaf ruimte voor een flinke uitbreiding van het dorp Vlijmen en beschikte over alle voorzieningen. Ter herinnering aan de oude vluchtheuvel heeft een van de straten in de Vliedberg de benaming ‘Konijnenbergstraat’ gekregen.

Meer weten?
Vliedbergen