De Zeeg

Afbeelding bij 20
Foto: Wateroverlast na de doorbraak van de Heidijk in 1880, nabij de huidige Badweg. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, VLM00050.

Kort na het midden van de negentiende eeuw waren Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en het toenmalige waterschap van de polder Oudheusden, Elshout en Hulten verwikkeld in een klein juridisch geschil. Het meningsverschil draaide om de aanleg van een duikersluisje in de Meerdijk, in de nabijheid van het ‘perceel genaamd de Zeeg’. Dit sluisje zorgde ervoor dat het overtollige water uit de Drunense polder kon worden geloosd op de buitenboezem van de polder van Oudheusden, Elshout en Hulten. De provincie verklaarde de klacht echter ongegrond en verwees het waterschap door naar de rechter, die zou moeten uitmaken of er inderdaad een situatie was ontstaan waarbij de ene polder schade ondervond van het handelen van de andere polder.

De afvoer van overtollig water is in dit gebied altijd een punt van grote zorg geweest. De Heidijk bood eeuwenlang bescherming aan dorpen zoals Vlijmen, Nieuwkuijk en Drunen. De ingebruikname van de Baardwijkse Overlaat zorgde er vanaf het einde van de achttiende eeuw voor dat grote hoeveelheden water langs de Heidijk weer naar de Maas werden geleid. En de wateroverlast rond ’s-Hertogenbosch kon vanaf het begin van de twintigste eeuw beter worden beheerst door de aanleg van het afwateringskanaal van die stad naar Drongelen.

Meer weten?
Waterlozing in Noord-Brabant