Baardwijkse Overlaat

Afbeelding bij 16
Foto: Oude ansichtkaart van de ‘Baardwijksche Overlaat’. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, 4384.

Tussen Waalwijk en Drunen werd in 1766 de Baardwijkse Overlaat gerealiseerd, precies op de grens van Holland en Brabant. Hiermee werd de problematiek van de afvoer van het water in de grote rivieren serieus aangepakt. Dat gebeurde na langdurige discussies, omdat de aanleg van een overlaat wel de symptomen bestreed, maar niet de oorzaak aanpakte. De waterafvoer werd door de Baardwijkse Overlaat inderdaad verbeterd, al moest de bedding ervan al in de eerste helft van de negentiende eeuw worden verbreed.

In 1828 werd de in Woudrichem woonachtige waterstaatsingenieur Adrianus Hello (1800-1861) door de minister van Binnenlandse Zaken benoemd als ‘wachthouder aan den Baardwijkschen Overlaat’. Hello ontving een jaarsalaris van tweehonderdvijftig gulden. Hem werd opgedragen zich in te zetten voor de ‘conservatie van ’s Rijks eigendommen en belangen’, en zich te gedragen als ‘een braaf ambtenaar’. Dat zat bij Adrianus Hello wel goed. In 1842 beloonde koning Willem II hem vanwege zijn ‘loffelijke gedrag’ met een bedrag van vijftig gulden.

Meer weten?
Baardwijkse Overlaat
Collectie A. en H.A. Hello