Voormalige consistorie

42 Heesbeen - Voormalige consistorie
Foto:De voormalige consistorie te Heesbeen, 1991. Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum.

Rond 1850 telde het dorp Heesbeen een kleine tweehonderd inwoners die grotendeels leefden van landbouw en veeteelt. Aan de Grotestraat stonden acht boerderijen. Deze boerderij is eind vorige eeuw gekocht van de Nederlands Hervormde kerkelijk gemeente. Het dwarshuis onder rieten dak is gebouwd tussen 1600 en 1700 en heeft mogelijk verschillende functies gehad. Naast boerderij zou het in gebruik geweest zijn als herberg (café) en pastorie. Harde bewijzen hiervoor ontbreken echter. Vast staat wel dat de boerderij heeft gediend als consistorie, die door de kerkelijke gemeente werd gebruikt als vergaderplaats en voor godsdienstlessen.

Rond 1930 brak er brand uit waarna vermoedelijk een smaller achterhuis is opgetrokken. In 1966 is het pand door de kerk verkocht waarna de bewoners het zoveel mogelijk in stijl hebben gerestaureerd. In het interieur is de oorspronkelijke indeling van veel ruimtes behouden gebleven. Bijzonder is de kapconstructie van naaldhout met fraai geopende verbindingen.

Meer weten?
Heesbeen