Oude Maasje

45 Heesbeen - Oude Maasje
Foto:Op deze luchtfoto, uit 1945, is goed te zien hoe het Oude Maasje vanuit de Heusdense vestinggracht in de richting van Heesbeen meandert. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSB00007.

Het nu als Oude Maasje aangeduide stroompje is een restant van de oorspronkelijke bedding van de Maas, die sinds de dertiende eeuw niet meer ten zuiden, maar ten noorden van Heusden stroomt. Door de aanleg van de Bergsche Maas rond 1900 is de loop van het Oude Maasje stroomafwaarts van Heesbeen en Doeveren ernstig verstoord. De watermolens die eeuwenlang aan het riviertje gelegen waren, zijn sindsdien verdwenen. Aan weerszijden van de Bergsche Maas zijn nog overblijfselen van het oude stroompje terug te vinden.

In deze omgeving werd het Oude Maasje ook wel het Binnen Oude Maasje genoemd, of de Heesbeense Vaart. Ook de benaming ‘Romeinse Maasje’ komt wel voor. Langs de oevers zijn immers sporen aangetroffen van bewoning in de Romeinse tijd. Vermoedelijk is ook de plaatsnaam Heesbeen van Romeinse oorsprong.

Meer weten?
Heesbeen
Oude Maasje