Hersteld Hervormde kerk

41 Heesbeen - Hersteld Hervormde Kerk
Foto: Toegangspoort tot de Heesbeense kerk, 1930. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD06766.

Van oorsprong was dit laatromaanse kerkje gewijd aan Sint-Trudo, de stichter van de abdij van Sint-Truiden (Belgisch Limburg). De meeste kenmerken uit die tijd zijn in de achttiende eeuw bij een verbouwing verloren gegaan. De toren dateert waarschijnlijk nog uit de veertiende eeuw. Vroeger hoorden Heesbeen en Doeveren bij de gemeente Eethen. Sinds 1973 vallen beide dorpen officieel onder de gemeente Heusden en werd de kerk haar eigendom. De Hervormde Gemeente van Heesbeen werd eigenaar van de in 2006 grondig gerestaureerde toren. Dat is een opmerkelijk feit, want doorgaans is de wereldlijke gemeente eigenaar van de toren.

De kerkruimte heeft een houten tongewelf waarin zich een eiken kansel met herenbank bevindt. In de kerk ligt een gebeeldhouwde zerk voor de in 1557 gestorven Willem Torck, heer van Heesbeen, en diens echtgenote Bartha Pieck. Een rouwbord uit 1764 herinnert aan een latere vrouwe van Heesbeen, Sophia Amalia Maria van Gent.

Op het kerkhof bevindt zich een oorlogsgraf. In 1944 werd een Engels vliegtuig beschoten, dat boven Heesbeen neerkwam. Een van de piloten overleefde de crash niet en is op het kerkhof begraven.

Meer weten?
Medieval Memoria Online: grafsteen Willem Torck en Bartha Pieck
Reliwiki