Bruggen

45b Heesbeen - Bergsche maas en Heusdense brug
Foto:
De voorganger van de huidige Heusdense brug. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, FCH01110.

De opening van de Bergsche Maas in 1904 betekende een sterke verbetering van de waterafvoer, maar de nieuwe rivier doorsneed wel een gebied – het oude Land van Heusden – dat voordien eeuwenlang een eenheid had gevormd. Om deze nieuwe hindernis te ‘overbruggen’ volstond aanvankelijk een veerverbinding. Het toenemende wegverkeer maakte de behoefte aan een brug in de loop van de twintigste eeuw steeds groter. Zowel Waalwijk als Heusden ijverden in Den Haag voor de komst van een kostbare ‘eigen’ vaste oeververbinding.

In Heusden spanden gemeenteraad en bedrijfsleven zich in om ervoor te zorgen dat de brug werd aangelegd bij Heusden. Bij beraadslagingen in Den Haag diende Tweede Kamerlid H. Seret uit Gorinchem een amendement in om dit voor elkaar te krijgen: ‘Het zou niet alleen onbillijk en onrechtvaardig zijn om aan Heusden de brug te onthouden, maar het ware ook een wreede dood, want het zou gelijkstaan met het losrukken van den zuigeling van ’s moeders borst’.

Doorslaggevend voor de komst van een brug bij Heusden was het optreden van burgemeester P.L. Honcoop. Op dagen dat er verkeerstellingen werden gehouden, stuurde hij de bevolking op weg naar Wijk en Aalburg. Deze tellingen waren het uitgangspunt voor de bepaling van de locatie van de nieuwe brug, die nu bekend staat als de ‘Heusdense brug’. De huidige tuibrug werd geopend in 1989. Van de oorspronkelijke brug, die pas in 1996 werd verwijderd, resteert nog een pijler.

Meer weten?
Heusdense brug