Boerderij 't Slot

43 Heesbeen - Boerderij tSlot
Foto: Pentekening van het ‘huis Heesbeen bij Heusden’, 1710. Bron: Universiteit van Tilburg, Brabant-Collectie.

Dit is een opvallende boerderij, niet alleen door haar afmeting en gevelindeling, maar ook door de ligging. Ze staat op het terrein van het voormalige kasteel of huis te Heesbeen. De gegevens hierover zijn summier, maar mogelijk is de boerderij een restant van de bij dit kasteel behorende gebouwen.

Het uit de dertiende eeuw stammende kasteel, een waterburcht, werd eind zestiende eeuw verwoest en later opnieuw op kleinere schaal herbouwd. Vanaf 1880 herinnert bijna niets meer aan het Slot, dat oorspronkelijk eigendom was van de heren van Heesbeen. Volgens de huidige bewoners zijn onder de boerderij nog oude fundamenten aanwezig en in de moestuin zijn puinresten te vinden.

Lange tijd was de boerderij niet meer dan een bijgebouw, dat sinds 1934 dienst deed als fruitopslag. Het pand is opgeknapt in 1975. De huidige bewoners runnen er een schapenboerderij met de toepasselijke naam ’t Slot.

Meer weten?
Schapenboerderij ’t Slot