Voormalig café

Afbeelding bij 47
Foto:
Oude prent van het dorp Hedikhuizen, eind achttiende eeuw. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, VLM06435.

Hier op dit dorpspleintje waren lange tijd de drie belangrijkste voorzieningen van het dorp te vinden. De kerk, de school en, niet minder belangrijk, een café biljart met winkel. Het laatste stond lange tijd bekend onder de naam Café Van Tilborg. Het is nu moeilijk voorstelbaar dat zich achter deze gevel op dorpsgebied van alles afspeelde. Het café was bij uitstek de ontmoetingsplaats voor de dorpelingen. Zij ontmoetten elkaar hier bij doop- en huwelijksfeesten, begrafenissen en partijen. Ook het door veel dorpelingen uitbundig gevierde ‘Hekese carnaval’ speelde zich hier af. Het matinee tijdens de jaarlijkse kermis, na de derde zondag van juli, ontbrak evenmin. En wie om een pak koffie, thee of suiker verlegen zat, kon terecht In het winkeltje.

Het dorp kreeg tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog een zware slag te verduren. De torens van de oude én van de nieuwe Lambertuskerk werden compleet verwoest door Duitse soldaten. Voor de kerkgangers werd een oplossing gezocht worden. In de biljartzaal van het café werden vanaf januari 1945 kerkelijke diensten gehouden.

Uitbaatster Dien zwaaide als laatste de scepter over het café. Zij was een begrip voor alle inwoners. In 1986 werd het café voorgoed gesloten, en vervolgens werd het pand in gebruik genomen als woonhuis. Wat bleef bestaan is het Heilig Hartbeeld, dat decennia lang alles overzag.

Meer weten?
Hedikhuizen