Oude Sint-Lambertuskerk

Afbeelding bij 44
Foto: De middeleeuwse kerk van Hedikhuizen in volle glorie, foto uit 1936. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD06742.

De geschiedenis van het ‘protestants kerkje’ is nauw verbonden met de ontwikkeling van het dorp Hedikhuizen. De van oorsprong uiteraard rooms-katholieke parochiekerk van Hedikhuizen dateert uit de twaalfde eeuw en werd rond 1600 in beslag genomen door de protestanten. In de negentiende eeuw hebben de katholieken geprobeerd de kerk terug te krijgen, maar deze pogingen waren tevergeefs.

In 1944 werd de eeuwenoude, tufstenen toren opgeblazen door Duitse soldaten, om te voorkomen dat de oprukkende geallieerden de toren zouden gebruiken als uitkijkpost. Een aantal in de toren ondergebrachte evacués kon zich net op tijd uit de voeten maken, met behulp van de ladder waarmee de vijand kort daarvoor de toren had beklommen om springstof aan te brengen. In het portaal bevond zich een put die gebruikt werd voor het begraven van de doden. Bij de restauratie van de kerk heeft men deze begraafplaats onaangeroerd gelaten. De toren is nooit herbouwd.

Kort na de Tweede Wereldoorlog verzocht het kerkbestuur aan de restauratiecommissie van de Nederlands Hervormde Kerk in Den Haag om een zogeheten Zwitserse noodkerk te plaatsen. Die is er niet gekomen. ‘De barakken hebben een capaciteit van 100 à 200 zitplaatsen, Uw gemeente heeft er hoogstens 50 nodig’, liet de commissie weten. Daarop week men uit naar het plaatselijke café, dat enige tijd diende als noodkerk. Na herstel is de kerk nog korte tijd gebruikt voor de eredienst. Momenteel biedt het gebouw onderdak aan galerie Inipi, een ‘handelspost’ voor Indiaanse kunst.

Meer weten?
Galerie Inipi