Kasteel Hedikhuizen

Afbeelding bij 42
Foto: D
e ruïne van het ‘kasteel’ Hedikhuizen op een ets uit 1602. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, VLM06431.

In of nabij het hier gelegen Komwiel stond mogelijk ooit een kasteel. Een belangrijke aanwijzing daarvoor zijn de stukken aardewerk en scherven die enkele jaren geleden door leden van de Archeologische Onderwatersportvereniging Onsenoort naar boven zijn gehaald. Maar wie woonden er op dit kasteel?

In de veertiende eeuw lieten de heren van Heusden, die in Hedikhuizen oude rechten bezaten, op deze plaats een adellijk huis zetten. In de archieven duiken herhaaldelijk leden van het geslacht Duls (Dulsch en Dulsche) op als eigenaren van het ‘kasteel’. Mogelijk is de Dulsche waard, die vlakbij de Komwiel ligt, eigendom van deze familie geweest en zo aan zijn naam gekomen.

Vanaf de zeventiende eeuw is er meer zekerheid. In historische werken wordt dan melding gemaakt van het bestaan van een adellijk huis. En op een ets uit 1602 is de ruïne van het kasteel weergegeven. Deze prent is gemaakt door Jacob Matham. Het origineel bevindt zich in het Louvre in Parijs. Het Prentenkabinet van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen bezit een reproductie naar het origineel.

Meer weten?
Kasteel Hedikhuizen